Условия за ползване - AMIEA
Безплатна доставка при поръчка над 100 лв. до офис на спиди
PMU logo
Условия за ползване
Общи условия

I.   ПРЕДМЕТ
Настоящият документ включва (1) Общите условия или условията на ползване на електронен магазин с
домейн www.mgscosmetics.com, които уреждат правилата за използването www.mgsscosmetics.com,
както и (2) договор за покупко-продажба през електронен магазин www.mgscosmetics.com,  между
„СТОЕВА 2020” ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Настоящият документ съдържа цялата изискуема информация
съгласно разпоредбитена чл.47 от Закона за защита на потребителите, във връзка със сключване на
договор от разстояние или договор извън търговския обект.
 
 
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.  Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна
търговия по смисъла на Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги на
информационното общество “СТОЕВА 2020 ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията под ЕИК 206158991 ,със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ТУТРАКАН, 2, ет. 1,
тел.за контакт  0888 355 133 ; 0877 786 699 и електронна поща: mgscosmetics.office@gmail.com ,
наричано по-долу за краткост “СТОЕВА 2020 ” ЕООД от една страна и от друга страна Получателят/те на
услуги, наричан/и „ПОТРЕБИТЕЛ/И“, които услуги се предоставят чрез домейн www.mgscosmetics.com,
наричан по-долу за краткост сайт или електронен магазин.
 
2.  Тези Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, като с натискане (кликване) на всеки обект,
линк или бутон на сайта www.mgscosmetics.com, включително и линка с настоящите Общи условия, се
счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 
3.  Посредством електронен магазин www.mgscosmetics.com СТОЕВА 2020 предоставя информация и
възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка посредством куриер, на широк асортимент
козметични продукти, чиито основни характеристики, включително описание, грамаж, цена и др. могат
да бъдат намерени в индивидуалните им профили.
 
4.  Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин козметични
продукти, но не само техните описания, ефекти, предимства, начин на употреба и т.н. е предоставена
от „СТОЕВА 2020 “ ЕООД.
5.  Всички условия, свързани с достъпа и използването на този сайт от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се уреждат от
законите на Република България и от разпоредбите на настоящите Общи условия, и всеки спор относно
използването на сайта ще се разрешава изключително от българските съдилища.
 

6. Общите условия и съдържанието на сайта могат да бъдат променени по всяко време без
предизвестие, като тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.
 
III.          УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
7.  Поръчките могат да бъдат извършвани посредством една от двете опции:
·    като „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“, чрез регистрация на профил или
·     като „ГОСТ“.
 
8.  Регистрацията на профил от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволна и безплатна.Регистрацията дава
възможност да бъде предоставена необходимата за успешно пазаруване и доставка информация. При
регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни регистрационната форма посочвайки лични
данни, както следва: име, фамилия, адрес, телефон и e-mail, когато е физическо лице или фирма и
адрес, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице. Задължително се попълва парола за достъп до
профила  и се поставя отметка, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен и приема условията за поверителност на
данните натискайки бутон „Регистрация“. ПОТРЕБИТЕЛЯТ завършва регистрацията си, като
едновременно с това извършва и електронно изявление по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис, с което потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи
условия.
 
9.  След успешна регистрация, на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предоставя възможност да промени адреса си за
доставка, както и личните си данни. Регистрацията на профил носи и други допълнителни ползи, които
са публикувани в съответния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 
10.   ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите
изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията,  предавана на хартиен
носител или устно по телефона.
 
IV.    ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ.
 
11.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поръчва всички продукти предлагани от електронен магазин 
www.mgscosmetics.com.
 
12.    При извършване на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере вида на козметичния продукт,
начина на плащане и начина за доставка, според предложените на сайта опции.
 
13.   Поръчка по телефон
 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръча избраните продукти по телефона на указаните номера, като
продиктува вида, броя на продуктите, лице за контакт, телефон и адрес за доставка. Служител ще
отговори на всички въпроси свързани с поръчката. След приемане на поръчката, служител на „СТОЕВА
2020 “ ЕООД изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за приетата поръчка на предоставен от него  e-
mail, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпрати писменото си съгласие за приемане на
предложението.
Поръчки по телефона се приемат всеки делничен ден от 9.00 до 18.00 ч. на телефони : 0888 355 133
 
14.   Поръчка по и-мейл
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръча по e-mail, като изпрати поръчката си на mgscosmetics.office@gmail.com
Поръчката трябвада съдържа следните данни – име и фамилия, лице за контакт, адрес за доставка и
телефон, както и данни за продуктите – име и бройките, които поръчва. След приемане на поръчката,
служител на „СТОЕВА „ ЕООД изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за приетата поръчка на
предоставен от него  e-mail, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпрати писменото си съгласие за
приемане на предложението.
 
15.   Онлайн поръчка
· Поръчките могат да бъдат извършвани посредством една от двете опции: като „РЕГИСТРИРАН
ПОТРЕБИТЕЛ“ или като „ГОСТ“. При поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва основните данни според
дадените в сайта опции. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна,
невярна или неточна информация не обвързва „СТОЕВА 2020 “ ЕООД със задължението за изпълнение
на поръчката и доставката.
· Избират се желаните продукти, количеството и се натиска бутона „КУПИ“. Чрез натискане на бутона
„Купи“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със
силата на договор – него (ПОТРЕБИТЕЛЯТ) и „СТОЕВА 2020 “ ЕООД, в съответствие с условията на
настоящия документ, условията и правилата на Закона за защита на потребителите.
 
·    Избраните продукти се добавят в „Кошницата“.
·    Попълват се данните за доставка и фактура, избира се начина на доставка и начин на плащане.
ПОТРЕБИТЕЛ, който притежава купон и/или ваучер, може да въведе кодовете им, зада получи
преференцията, която те му предоставят.
 
16.   ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да прочете и приеме Общите условия и Условията за Поверителност на
данните, като постави отметка в съотвените полета, намиращи се в меню „Кощница“, страница
„Плащам“.
 
17. Всяка поръчка на продукт през системата на www.mgscosmetic.com е свързана със задължение за
плащане.
 

18.  Указаните цени на продуктите, поместени на на www.mgscosmetic.com са за 1 брой в български
лева с начислен ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
 
19.  Начините на плащане достъпни на сайта са: плащане в брой при доставка (наложен платеж) .
 
20.  При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени продукти ПОТРЕБИТЕЛЯТ се
задължава да заплати пълната стойност съгласно потвърдената поръчка, в момента на доставката, като
дължимата сума се заплаща на представител на куриерската фирма извършваща доставката на
поръчаните продукти.
 
22.   За извършеното плащане „СТОЕВА 2020“ ЕООД издава фактура по ЗДДС (данъчни фактури) за
закупените продукти.Фактурата може да бъде получена на указания от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail в .pdf
формат или заедно със стоката при доставка.
 
23. „СТОЕВА 2020“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията за поръчка и
покупка без предизвестие.
 
V.ДОСТАВКА
 
24.   Доставките се извършват на територията на Република България от куриерска фирма наета
от„СТОЕВА 2020“ ЕООД. Услугата по доставката се извършва от куриерска фирма СПИДИ.
 
25.   ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере една от двете опции за доставка: доставка до адрес на
ПОТРЕБИТЕЛЯ и доставка до офис на куриерска фирма Спиди.
 
26.   При доставка до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да осигури достъп и контактно лице,
което да приеме поръчаните продукти. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ (или упълномощено от него лице) не бъде
намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в
момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 
27.    Доставка до адрес се извършва с куриер от понеделник до петък между 9.00 и 17.00 часа, (събота
до 14.00 часа.). Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
 
28.    Стандартният срок за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на
доставката. СТОЕВА 2020 не носи отговорност за забавена над тези дни пратка, по вина на куриерската
фирма.

 
29.     Поръчки, регистрирани след 16.00 ч. в работни дни, се подготвят на следващия работен ден.
Всички поръчки от събота и неделя се обработват в понеделник.
 
30.     ПРАТКАТА се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ направил поръчката лично или в негово отсъствие на
лице, което се е задължило пред куриера да му я предаде. Това обстоятелство се отбелязва върху
товарителницата.
 
31.    Разходите за доставка се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като цената зависи от неговото
местоположение и от избраната опция за доставка.
 
33.СТОЕВА 2020 или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по
телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното
изпълнение на доставката.
 
34.  СТОЕВА 2020 може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са
достъпни.
 
35.   След предаване на стоката на куриер всички рискове, произтичащи от доставката на
стоката,преминават върху ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 
36.   При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за
които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са били длъжни да сторят необходимото с оглед възможността стоката да бъде
доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, СТОЕВА 2020 се
освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и доставката на стоката.
 
37.   При доставката на продуктите ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва и получава копие от придружаващите
документи по доставката – товарителница от съответният куриер. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ осигуряват реален
достъп и възможност за получаване на поръчаните продукти.
 
38.   В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал опцията – доставка до офис на Спиди , но в срока за
получаване не се е явил в офиса на куриерската фирма и пратката се е върнала обратно в офиса на
СТОЕВА 2020 , същият се добавя в списък на клиентите списък рейтинг и достъпът  му до
предоставяните от СТОЕВА 2020 услуги се ограничава.
 
VI.   ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНА СУМА
 

39.  На основание чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите в 14 (четиринадесет) дневен срок
от доставката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва
причина, да се откаже от направената поръчка (сключения договор), като върне поръчаната стока при
следните условия:
 
39.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително да информира СТОЕВА 2020 на следната електронна
поща:mgscosmetics.office.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като
задължително посочи кога ще върне закупените продукти.
 
39.2.  Продуктите да са в оригиналната си опаковка и опаковката да не е разпечатана, вкл. да не е
отлепван и/или прехнат холограмният защитен стикер, гарантиращ целостта на опаковката;
 
39.3.   Върху продуктите да няма следи от употреба,  да не е нарушен вида им, да няма зацапване
върху опаковката.
 
39.4.   Отказаните продукти да бъдат придружени с доказателство за покупката – товарителница от
куриер или фактура.
 
40.   Всички транспортни и други разходи по връщането на продуктите са изцяло за сметка на
ПОТРЕБИТЕЛЯ.  До момента на обратното предаване на продуктите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на
СТОЕВА 2020 , рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В
случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил
посочените по – горе условия, СТОЕВА 2020 се задължава да му възстанови заплатената цена по
банков път, в срок от 30(тридесет) календарни дни от връщането на стоката. Сумата за доставка не се
възстановява.
 
41. Не се възстановяват суми за продукти, върнати след 14-я ден от получаването им от ПОТРЕБИТЕЛЯ,
повредени, използвани продукти или такива с нарушена опаковка.
 
VII.  РЕКЛАМАЦИИ
 
42. Рекламации на продукти закупени от СТОЕВА 2020 се извършват по реда и при условията на чл. 122
и следващите от Закона за защита на потребителите.
 
43.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация при констатирани дефекти на продукта и при
несъответствие между обявените на сайта продукти и доставените, изразяващо се в:  разлика във вида
на доставения продукт, в цената или търговската марка.

 
44.  Предявяването на рекламацията се извършва в писмен вид чрез попълване на формуляр за
рекламация, който следва да се изпрати на електронна поща: mgscosmetics.office.com Данните за
формуляра за рекламация задължително съдържат:
·   име и фамилия на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
·   адрес и телефон за контакт;
·   № и дата на поръчката;
·   дата на получаване от куриер;
·   номер на документ удостоверяващ покупката (касов бон / фактура)
·   предмета на рекламацията;
·   размера на претендираната сума;
·   предпочитания от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на удовлетворяване на рекламацията;
·   банкова сметка за възстановяване на дължимите суми.
 
45.  При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни по свой избор една от следните
претенции:
·   Връщане на продукта и възстановяване на заплатената сума:
СТОЕВА 2020 възстановява сумата (невключваща транспорта) по предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ
банкова сметка в срок до 30 (тридесет)  работни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е
предявил рекламацията. В тази хипотеза, договорът между СТОЕВА 2020 и ПОТРЕБТЕЛЯ се разваля. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на
потребителската стока с договора е незначително.
·    Замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното:
СТОЕВА 2020 заменя рекламирания продукт с нов в срок до 14 дни от датата на доставката. Ако
продуктът, който е избран за замяна, вече не е наличен и се налага избор на друг, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има
срок от 30 дни да посочи вида. След изтичането на този срок на клиента ще бъде върнат първоначално
заплатения от него продукт.
46. В обратно изпратената пратка освен оригиналът на формуляра за връщане на закупения продукт,
трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (касов бон, фактура). Задължително
условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са
използвани (разпечатването и/или премахването на защитния стикер се счита за нарушена цялост на
опаковката).
 
47. Продуктът може да бъде върнат в офиса на СТОЕВА 2020 чрез куриер. Транспортните разходи са за
сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат.
След получаване на върнатия продукт и прегледа му (информация за което ще бъде изпратена по e-

mail на ПОТРЕБИТЕЛЯ), стойността без транспортните разходи се възстановява по посочена от
ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка.
 
48.  Продукт, чиято рекламация не може да бъде приета (напр.:ако е изпратен след срока по ЗЗП, ако
не е придружена с касов бон/фактура, ако е разопакован) ще бъде изпратен обратно на ПОТРЕБИТЕЛЯ
за негова сметка.
 
49.  При предявяване на рекламация СТОЕВА 2020 задължително я описва в регистъра, като на
ПОТРЕБИТЕЛЯ се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в
регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
50.  Когато СТОЕВА 2020 удовлетвори рекламация, издава акт за това, който се съставя в два
екземпляра, и предоставя един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
 
VIII.     АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ
 
51.  СТОЕВА 2020 се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните
данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен
магазин  www.mgscosmetics.com.
 
Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „СТОЕВА 2020“ ЕООД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206158991,със седалище и адрес
на управление гр. Хасково, ул.Тутракан, 2, ет. 1 , тел.за контакт  0888 355 133 ; 0877 786 699 и
електронна поща: mgscosmetics.office.com
 
52. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:
·    Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща,телефон и парола. 
Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде
идентифициран от СТОЕВА 2020 и за кореспонденция.Данните за регистрация се съхраняват на
сървъра на www.mgscosmetics.com.за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от
съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща : mgscosmetics.office.com
 
·    Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия,електронна поща, адрес за
доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на
доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.mgscosmetics.com за
неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да
заяви това на електронна поща  : mgscosmetics.office.com
 

·    Други данни – освен посочената по-горе информация, СТОЕВА 2020 събира информация индиректно
чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.
 
53.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с
осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно СТОЕВА 2020 при невъзможност
да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават
да актуализират данните си своевременно.
 
54.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват СТОЕВА 2020 за всеки нерегламентиран
достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и
парола.
 
55. СТОЕВА 2020 може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от
дружеството услуги, като същите по никакъв начн не се предоставят на трети лица. СТОЕВА 2020 не
извършва търговски сделки илидруг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 
56.  СТОЕВА 2020 може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон
или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел
предотвратяване и/или разкриване на престъпление .
 
IX. ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛЖИМА ГРИЖА. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 
57.  СТОЕВА 2020 се задължава да спазва договореностите с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с дължимата грижа.
58.  СТОЕВА 2020 е предприел всички необходими фактически и правни мерки, за да гарантира
достоверността и пълнотата на информацията на сайт www.mgscosmetics.com., както и отсъствието на
подвеждащи данни. Въпреки това СТОЕВА 2020 не гарантира точността и пълнотата на съдържанието
в сайта. Всички поместени на страниците на www.mgscosmetics.com. описания на продуктите отговарят
на информацията, подадена от „ СТОЕВА 2020 ЕOOД“ – България
59. СТОЕВА 2020 си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите.
Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях козметични продукти.
60.   Използването на сайта, както и действията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предприема във връзка с това, са
изцяло отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
61.  Сайтът mgscosmetics.com се оперира от СТОЕВА 2020 във вида, в който е представен. В тази връзка,
при никакви обстоятелства нито СТОЕВА 2020 ЕООД , нито неговите служители, доставчици и/или
други трети лица участвали в създаването на сайта, не носят отговорност за каквито и да било щети (в
т.ч.,но не само преки, косвени, наказателни, специални, предизвикани и/или последващи вреди, щети
от пропуснати ползи и др.), причинени по какъвто и да било начин, свързани или произтекли от

използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал,
публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми).
 
62. СТОЕВА 2020 не отговаря за неизпълнението, на което и да е свое задължение произтичащо от
настоящите Общиусловия, когато това неизпълнение е причинено от непреодолима сила или друга
причина, в т.ч. но не изчерпателно – злоумишлени действия, случайни събития, проблеми в глобалната
мрежа и всички други обстоятелства, които са извън пределите и възможностите на СТОЕВА 2020 .
Докато трае непреодолимата сила, а също така и всички други обстоятелства посочени по-горе,
изпълнението на задълженията на СТОЕВА 2020 и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
 
63.  СТОЕВА 2020 не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности от
предлаганите за продажба козметични продукти.
 
Х.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
64. При използването на услугите предлагани от електронен магазин www.mgscosmetics.com ,
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържание, материали и ресурси, които са обект на авторско право
или на други права на интелектуална собственост на СТОЕВА 2020 или на лица предоставили такива
права на СТОЕВА 2020. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични
нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява,
възпроизвежда,променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална
собственост, които са му станали достъпни при ползването на електронен магазин
www.mgscosmetics.com.
 
65.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на www.mgscosmetics.com.нямат право да копират, разпространяват и/или
ползват текстове и изображения от сайта, без изричното писмено съгласие на СТОЕВА 2020.
 
66. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на www.mgscosmetics.com., или
споделяне на същите в социалните мрежи е задължително упоменаването на електронния магазин
като източник.
 
XI.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 
67.  Промени в настоящите Общи условия могат да се извършват от СТОЕВА 2020 както с цел
повишаване качеството на предоставяните услуги и/или въвеждането на нови такива, така и поради
настъпили изменения в българското законодателство.
 
68.   При извършване на промени в Общите условия, СТОЕВА 2020 довежда до знанието на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ извършените промени чрез публикуването им на страницата на mgscosmetics.com

 
XII.   ПРЕКРАТЯВАНЕ
69.   Настоящите общи условия и договорът сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и СТОЕВА 2020 се
прекратяват в следните случаи:
· при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по
договора;
· по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
· едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на
другата страна;
· при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
· при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
· в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на www.mgscosmetics.com.В този
случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на
изпълнение;
· в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на
потребителите.
 
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
70. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до
недействителност на целия договор.
 
71. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този
договор за покупко-продажба между ПОТРЕБИТЕЛЯ и СТОЕВА 2020, се прилагат законите на Република
България.
 
72.  Всички спорове между страните във връзка с настоящите Общи условия ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Ние ви доставяме най-доброто качество, за да улесним живота ви. Няма значение дали сте начинаещ, напреднал практикуващ или професионалист с дългогодишен опит – ние ви предоставяме инструментите, които да ви изведат по пътя към успеха.
 ИМАЙТЕ ВСИЧКО С AMIEA
  MADE IN GERMANY
Безплатна доставка на поръчка над 100лв.
Най-добра цена
Гарантирано качество
Перфектно обслужване